Shopping Cart

LIQUID SHIO KOJI

LIQUID SHIO KOJI
塩麴
350ML
Enrich anything, natural umami flavour from rice, koji. Also vegan. 

 

 

Wanna see it in use?
Check it out in our "takoyaki"

octupus, shio koji spring onion, bonito, aonori, otafuku, kewpie, beni shoga

2021 Hibiki Kuro Summer Menu

 

 

 

LIQUID SHIO KOJI
Regular price $6.50